پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

در آذرماه سال 1397 با خانم سپیده ابوذری که به عنوان داوطلب به خانه خورشید آمده بودند، آشنا شدیم.

ملاقات با ایشان برای خانه خورشید، همراه با دستاوردهای بسیار مثبتی بود. خانم ابوذری پس از آشنایی با فعالیت های موسسه، در همان جلسه نخست به ما پیشنهاد همکاری دادند.

ایشان تهیه چارت ها و مستندسازی از فعالیت های خانه خورشید را به عنوان اقدامی داوطلبانه در دستور کار قرار دادند.

شخصا مسئولیت را پذیرفتند و با دانش مناسب، رشتۀ امور را در دست توانای خود گرفتند و یکی از نیازها و خواسته های دیرین ما را محقق کردند.

خانم ابوذری تهیه، طراحی و تولید چارت های زیر را به عهده گرفتند و با دقت تمام به پایان رساندند.

1-فعالیت های خانه خورشید

2-مشاوره های خانه خورشید

3- گروه های هدف، نحوه پذیرش مراجعان و خدمات خانه خورشید

ایشان پس از طراحی چارت ها، انجام چاپ و لمینت آنها را نیز بر عهده گرفتند و در پایان نتیجه تلاش خود را به ما اهدا کردند.

ما با افتخار چارت ها را در محل خانه خورشید نصب کردیم و برای آگاهی یاران در سایت و اینستاگرام قرار

 می دهیم.

از ایشان برای پشتکار، دقت، صبوری، خوش قولی، خوش فکری شان صمیمانه سپاسگزاریم و برایشان موفقیت و بهترین را آرزو داریم.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.