پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

اهداف تاسیس مرکز

خانه خورشید از سال 1385 در ناحیه 4 منطقه 12 شهرداری تهران ( دروازه غار – شوش ) تا کنون بیش از 900 نفر از زنان گروه هدف را پذیرش نموده و در حال حاضر روزانه پذیرای 100 زن و حدود 25 نفر از فرزندان آن ها است .

مراجعان ما ، دشواری های فراوان و تجربیات ناخوشایندی را تحمل کرده و می کنند . اینان گاه به دلیل اتباهات کوچک و بزرگ و گاه به دلیل موقعیت محیطی که در آن زاده شده اند و در شرایطی قرار گرفته اند که نتایج آن تنها گریباننگیر خودشان نیست . آن ها به تنهایی قادر به رفع مشکلات و خارج شدن از این شرایط نیستند و به کمک فکری ، درمان و همدلی ما نیاز دارند .

ما باور داریم کاهش آسیب درمان ، مراقبت از خود ، افزایش آگاهی و کرامت انسانی ، تلاشی است نا زنان مراجع در شرایطی قرار گیرند که رفتار های اجتماعی خود را بهبود بخشیده و مدیریت نمایند .

در این روند سعی  می شود زنان بیاموزند تا کمتر در شرایط آسیب زا قرار گیرند و از انجام رفتارهای پر خطر بپرهیزند .

و در این راستا ، خانه خورشید فعالیت های خود را با اهداف زیر پیگیری می کند .

 1. ارتقاء کیفیت زندگی زنان مصرف کننده مواد مخدر ، دارای رفتار های پرخطر و فاقد سرپناه
 2. کمک به بهبودی و ایجاد زمینه بازگشت به خانواده و جامعه ، برای مصرف کنندگان بی خانمان و دارای رفتارهای پر خطر
 3. افزایش آگاهی زنان معتاد و کاهش پیامد های ناشی از مصرف مواد در معتادان دارای رفتارهای پر خطر و تلاش برای پیشگیری از گسترش بیماری ها عفونی مانند HIV / ایدز و هپاتیت
 4. افزایش دسترسی به زنان معتاد دارای رفتار های پر خطر
 5. کاهش بروز و گسترش رفتار های مجرمانه توسط مددجویان مرکز
 6. افزایش آگاهی و دسترسی به لوازم کاهش آسیب در بین جامعه تحت پوشش مرکز خورشد و گروه های دور از دسترس پراکنده در پارک ها و محله
 7. کاهش آسیب های همراه با مصرف مواد مخدر در بین زنان داراری شرکای جنسی متعدد
 8. افزایش سطح سلامت جسمی و روحی مددجویان
 9. افزایش سطح بهداشت فردی و تغذیه مددجویان
 10. افزایش حمایت های اجتماعی ، جهت بهبود سطح زندگی مددجویان و کودکان آن ها
 11. انتقال تجربیات به برنامه ریزان و دست اندرکاران پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی زنان
 12. ایجاد مهارت های اجتماعی و زندگی ، مهارت های شغلی و حرفه ای برای زنان