پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

بازارچه حمایت از مادران و کودکان آسیب دیده

خانه خورشید بازارچه حمایت از مادران و کودکان آسیب دیده و بی سرپناه را با همکاری انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می کند.

درآمد حاصل از فروش محصولات بازارچه برای اجاره مسکن و خرید وسائل زندگی چند نفر از زنان و کودکانشان هزینه می شود.

زمان: 27،28،29 مهرماه – از ساعت 10 صبح تا 18 عصر

مکان: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی