پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

گروه هدف

1 زنان آسیب دیده از مصرف مواد مخدر

2 زنان مبتلا به ایدز و هپاتیت

3 زنان دارای رفتارهای پر خطر

4 زنان آسیب دیده از خشونت های خانگی

5 زنان بی خانمان و کارتن خواب

6 زنان محله که نیازمند دریافت خدمات حمایتی و اجتماعی هستند

از آنجا که زنان بعنوان مادر و همسر به مرکز مراجعه می کنند . معمولا مشکلات حقوقی . تحصیلی. آموزشی . تغذیه ای و بهداشتی . پوشاک . عاطفی و … فرزندان خود را مطرح و رفع آنها را  طلب می کنند . بنابر این زنان مراجع نیز در زمره گروه هدف این مرکز قرار دارند .