پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

کمپین

| Posted by in دسته‌بندی نشده

٢٦ ژوئن روز جهاني مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد نامگذاري شده است. هرساله دولت ها از اين روز استفاده مي كنند تا “پيشرفت” خود را در كنترل مواد با اقدامات تنبيهي و مجازات شديد نمايش دهند. اما در مقابل چند سالي است كه عده اي از فعالين حوزه كاهش آسيب در دنيا با برقراري كمپين “حمايت و نه مجازات” تلاش مي كنند روايت اين روز را به مسير ديگري سوق داده و آن را اصلاح نمايند. در واقع آنها مي خواهند با برگزاري اين كمپين بر نياز به اصلاحات در سياست هاي موادمخدر با چشم انداز درمان و كاهش آسيب و نه فقط مجازات و تنبيه تاكيد كنند.
براي اولين بار ما هم در خانه خورشيد همزمان با برگزاري كارگاه كاهش آسيب، حمايت خود را با شعار “حمايت و نه مجازات” اعلام كرديم.
ما اميدواريم كه سياست هاي حمايتي از گروههاي آسيب ديده در برنامه قانونگذاران قرار گيرد و همزمان افرادي كه مشكلاتي مانند مصرف مواد مخدر و محرک را تجربه مي كنند بتوانند صداي خود را در جامعه داشته باشند و فضاي مشاركت بيشتري براي آنها فراهم شود. گاهي به نظر مي آيد فراموش مي كنيم كه يك مصرف كننده مي تواند پدر يا مادر، خواهر يا برادر، زن يا شوهر، پسر يا دختر و حتي دوست و همسايه ي كسي باشد. سوء مصرف كنندگان از سرزمين ديگري نيامده اند، آنها هميشه در كنار ما زندگي كرده اند و با ما بوده اند و البته در كنار ما آسيب ديده اند.
اين كمپين سعي دارد آگاهي مردم را افزايش دهد و جنبه هاي انساني مسئله ي سوء مصرف مواد و حق همه ي انسانها براي برخورداري از سلامت را يادآوري كند.
campaign

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.