پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

کارگاه

| Posted by in دسته‌بندی نشده

كارگاه ” كاهش آسيب اعتياد با تاكيد بر فعاليت هاي گشت سيار و گروه همتا ” توسط خانم رويا حيدري مددكار اجتماعي از اوايل ارديبهشت ماه طي ده جلسه ي دو ساعته در خانه خورشيد برگزار شد.
در اين كارگاه پانزده نفر از فعالين گروههاي همتا در منطقه ي مولوي و شوش و دروازه غارشركت كردند.
هدف از اين كارگاه آموزش و توانمندسازي اين افراد درجهت خدمات رساني موثرتر در حوزه ی كاهش آسيب اعتياد بوده و بر دفاع ازحقوق انساني گروههاي درحاشيه جامعه همچون سوء مصرف كنندگان مواد، تن فروشان و کارتن خواب ها تاكيد شد.
در اين كارگاه مباحث مختلفي مطرح شد، از جمله: كليات و تاريخچه كاهش آسيب، فعاليت گشت سيار و دسترسي به گروه هدف، مداخلات در پاتوقها و نحوه ي كار با سوء مصرف كنندگان و كارتن خوابها در پاتوق، پارک و فضاهای بی دفاع، آشنايي با اوردوز به همراه پيشگيري و مديريت آن، عفونت هاي منتقله از راه جنسي و بيماريهاي /HIVايدز و انواع هپاتيت، زگیل تناسلی با بررسي راههاي انتقال، پيشگيري و درمان آن، آشنايي با بيماري سل و درمان آن، چگونگي كار با تن فروشان و گروههاي اقليت جنسي مانند ترنسها، آموزش مشاوره هاي پيش از آزمايش و پس از آزمايش (PITC) براي تستهاي HIV و انواع هپاتيت.
در پايان به شركت كنندگان در كارگاه گواهي نامه آموزشي اهدا شد.
kargah

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.