پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

کارگاه

| Posted by in دسته‌بندی نشده - (Comments Off on کارگاه)

كارگاه ” كاهش آسيب اعتياد با تاكيد بر فعاليت هاي گشت سيار و گروه همتا ” توسط خانم رويا حيدري مددكار اجتماعي از اوايل ارديبهشت ماه طي ده جلسه ي دو ساعته در خانه خورشيد برگزار شد.
در اين كارگاه پانزده نفر از فعالين گروههاي همتا در منطقه ي مولوي و شوش و دروازه غارشركت كردند.
هدف از اين كارگاه آموزش و توانمندسازي اين افراد درجهت خدمات رساني موثرتر در حوزه ی كاهش آسيب اعتياد بوده و بر دفاع ازحقوق انساني گروههاي درحاشيه جامعه همچون سوء مصرف كنندگان مواد، تن فروشان و کارتن خواب ها تاكيد شد.
در اين كارگاه مباحث مختلفي مطرح شد، از جمله: كليات و تاريخچه كاهش آسيب، فعاليت گشت سيار و دسترسي به گروه هدف، مداخلات در پاتوقها و نحوه ي كار با سوء مصرف كنندگان و كارتن خوابها در پاتوق، پارک و فضاهای بی دفاع، آشنايي با اوردوز به همراه پيشگيري و مديريت آن، عفونت هاي منتقله از راه جنسي و بيماريهاي /HIVايدز و انواع هپاتيت، زگیل تناسلی با بررسي راههاي انتقال، پيشگيري و درمان آن، آشنايي با بيماري سل و درمان آن، چگونگي كار با تن فروشان و گروههاي اقليت جنسي مانند ترنسها، آموزش مشاوره هاي پيش از آزمايش و پس از آزمايش (PITC) براي تستهاي HIV و انواع هپاتيت.
در پايان به شركت كنندگان در كارگاه گواهي نامه آموزشي اهدا شد.
kargah

کمپین

| Posted by in دسته‌بندی نشده - (Comments Off on کمپین)

٢٦ ژوئن روز جهاني مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد نامگذاري شده است. هرساله دولت ها از اين روز استفاده مي كنند تا “پيشرفت” خود را در كنترل مواد با اقدامات تنبيهي و مجازات شديد نمايش دهند. اما در مقابل چند سالي است كه عده اي از فعالين حوزه كاهش آسيب در دنيا با برقراري كمپين “حمايت و نه مجازات” تلاش مي كنند روايت اين روز را به مسير ديگري سوق داده و آن را اصلاح نمايند. در واقع آنها مي خواهند با برگزاري اين كمپين بر نياز به اصلاحات در سياست هاي موادمخدر با چشم انداز درمان و كاهش آسيب و نه فقط مجازات و تنبيه تاكيد كنند.
براي اولين بار ما هم در خانه خورشيد همزمان با برگزاري كارگاه كاهش آسيب، حمايت خود را با شعار “حمايت و نه مجازات” اعلام كرديم.
ما اميدواريم كه سياست هاي حمايتي از گروههاي آسيب ديده در برنامه قانونگذاران قرار گيرد و همزمان افرادي كه مشكلاتي مانند مصرف مواد مخدر و محرک را تجربه مي كنند بتوانند صداي خود را در جامعه داشته باشند و فضاي مشاركت بيشتري براي آنها فراهم شود. گاهي به نظر مي آيد فراموش مي كنيم كه يك مصرف كننده مي تواند پدر يا مادر، خواهر يا برادر، زن يا شوهر، پسر يا دختر و حتي دوست و همسايه ي كسي باشد. سوء مصرف كنندگان از سرزمين ديگري نيامده اند، آنها هميشه در كنار ما زندگي كرده اند و با ما بوده اند و البته در كنار ما آسيب ديده اند.
اين كمپين سعي دارد آگاهي مردم را افزايش دهد و جنبه هاي انساني مسئله ي سوء مصرف مواد و حق همه ي انسانها براي برخورداري از سلامت را يادآوري كند.
campaign