پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

سومین سالگرد تاسیس واحد دندانپزشکی

| Posted by in دسته‌بندی نشده

 سومین سالگشت تاسیس واحد دندانپزشکی

مراسم سومین سالگشت شروع به کار واحد دندانپزشکی موسسه زنان سرزمین خورشید با حضور دندانپزشکان گرامی و معاونت اجتماعی شهرداری منطقه دوازده تهران , در محل خانه خورشید و در تاریخ 1397/11/27 برگزار گردید.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.