پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

تشکر از حامیان و عوامل فیلم

| Posted by in دسته‌بندی نشده

تشکر از حامیان و عوامل فیلم

یاران و همراهان خانه خورشید مثل همیشه همچون باران، لطف خود را بر زنان و کودکان این شهر قطره قطره باریدند و رنگین کمان بازهم سهم این همکاری خورشید و باران شد.
حامیان خانه خورشید برای تهیه ی بلیط اکران فیلم دارکوب که به نفع یکی از مادران این موسسه و برای تهیه ی مسکن بود در اقدامی خیر خواهانه به همت عالی بلیط هارا خریداری کرده و عایدی آن مبلغ: 2665000 تومان شد.
از همکاری و مهربانی شما حامیان و عوامل فیلم دارکوب نهایت تشکر را داریم.

به امید فردایی بهتر برای زنان و فرزندانشان.
خانه خورشید.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.