پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

کمک برای اشتغال کارگاه

| Posted by in دسته‌بندی نشده

توجه                                                                                                           توجه

یاران و دوستان همراه

 

در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد 25 نفر از زنان شاغل درکارگاه اشتغال موسسه با کمبود سفارش مواجهند.

تقاضا داریم مارا برای برخی کار مونتاژ و بسته بندی و سایر مشاغل ساده یاری کنید.

زنان سرپرست و فرزندانشان نیازمند همراهی شما هستند.

جهت اطلاع و همفکری از ساعت 10تا16 با شماره 55819991 تماس بگیرید.

منتظر حمایت و پیشنهادات شما بزرگواران هستیم.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.