پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

هدف ها و نتیجه ها

اميد را به خانه اشان ببريم
باقي را خود خواهند دانست

همنوعان ما، دشواري هاي فراواني را تحمل مي کنند، اينان گاه به دليل خطايي کوچک يا شايد بزرگ و گاه به دليل شرايطي که در آن زاده شده اند يا خود در آن هيچ نقشي نداشته اند در شرايطي قرار گرفته اند که نتايج آن تنها گريبانگير خود ايشان نيست. آنها به تنهايي قادر به خارج شدن از اين شرايط نيستند و به کمک ما احتياج دارند.

خانه خورشيد باور دارد کاهش آسيب، روشن کردن و مراقبت از شمع اميد در جان و دل اينان و کمک به افزايش کرامت انساني شان کمک مي کند که خود راه را بيابند و نه تنها از شرايطي که در آن قرار دارند رها شوند، بلکه از قرار گرفتن ديگران در برابر اين آسيب ها جلوگيري کنند يا به انسان هايي که در اين شرايط قرار گرفته اند کمک نمایند تا آنان نيز سلامت خود را بازيابند. در اين راستا خانه خورشيد برنامه هايي با اهداف زير اجرا مي نمايد:

 1. ارتقا کیفیت زندگی زنان مصرف کننده مواد مخدر، دارای رفتارهای پر خطر و  فاقد سرپناه
 2. کمک به بهبودی وایجاد زمینه بازگشت به خانواده و جامعه، برای مصرف کنندگان بی خانمان و دارای رفتارهای پر خطر
 3. کاهش پیامدهای ناشی از مصرف مواد در معتادان دارای رفتارهای پر خطر و تلاش برای پیشگیری از گسترش بیماریهای عفونی مرتبط با مصرف مواد
 4. افزایش دسترسی به زنان معتاد دارای رفتارهای پر خطر
 5. افزایش آگاهی زنان معتاد و دارای شرکای جنسی متعدد در ارتباط با سلامت جسمی و روحی و راه های انتقال و پیشگیری از ایدز و هپاتیت
 6. کاهش بروز و گسترش رفتارهای مجرمانه توسط مددجویان مرکز
 7. افزایش آگاهی و دسترسی به لوازم کاهش آسیب در بین جامعه تحت پوشش مرکز و گروه های دور از دسترس
 8. کاهش آسیب های همراه با مصرف مواد مخدر در بین زنان دارای شرکای جنسی متعدد
 9. افزایش سطح سلامت جسمی و روحی مددجویان
 10. افزایش سطح بهداشت فردی و تغذیه مددجویان
 11. افزایش حمایت های اجتماعی، جهت بهبود سطح زندگی مددجویان و کودکان آن ها
 12. الگو سازی برای برنامه ریزان و دست اندرکاران پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی زنان
 13. ایجاد مهارت های اجتماعی و زندگی، مهارت های شغلی و حرفه ای برای زنان

فعالیت های خانه خورشید در ناحيه ٤ منطقه ١٢ شهرداري تهران (دروازه غار) منجر به تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ٦٠٠ مددجوی زن و کودکان آنها  گرديده است. در حال حاضر در اين مرکز روزانه به بیش از ١٠٠ زن مصرف کننده مواد مخدر خدمات متادون درمانی دريافت می کنند و به فرزندان و خانواده های آنان خدمات اجتماعی رایگان مانند مشاوره روانشناسی، خدمات مددکاری، پزشکی، دندان پزشکی، روانپزشکی، زنان، آموزشی و ديگر خدمات در راستاي هدف هاي خانه که کاهش آسيب است ارائه می شود. همه روزه بیش از ٥٠ نفر نیز برای دریافت خدمات مرکز گذری به این مکان مراجعه می کنند.

خانه خورشيد روزانه پذیرای حدود ١٥ کودک چند ماهه تا ١٦ ساله است و از زمان تاسیس تا کنون، چند کودک مبتلا به مواد، برای درمان از خدمات این مرکز بهره مند شده و سلامتی خود را باز یافته اند.