پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

خدمات آموزشی

 

 • آموزش کمک های اولیه به چهارنفرازهمکاران مرکز از طریق اعزام آنها به مراکز آموزشی هلال احمر
 • برگزاری هفتگی کلاس های آموزش بهداشت فردی با موضوعات مختلف
 • برگزاری مرتب جلسات آموزشی ارتباط سالم جنسی و نحوه استفاده از کاندوم
 • برگزاری مرتب کلاسهای مربوط به شناخت انواع مواد مخدر و اثرات آن برجسم و روان توسط پزشک مرکز
 • آموزش تزریق ایمن
 • آموزش و برگزاری گروه های همسان و تشکیل گروه خودیار
 • برگزاری دوره های تخصصی پیشگیری از ایدز
 • برگزاری کلاس های پیشگیری از هپاتیت
 • انجام برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی کاهش آسیب برای افراد خارج از مرکز
 • برگزاری دوره های آموزش جرات ورزی، مسئولیت پذیری ، حل مساله، ارتباط با دیگران، کنترل خشم و غیره
 • برگزاری دوره های سواد آموزی توسط نیروهای داوطلب
 • برگزاری جلسات هفتگی منظم NA (انجمن معتادان گمنام) در خانه خورشید
 • برگزاری جلسات کتابخوانی با استفاده از کتاب های موجود در کتابخانه مرکز
 • برگزاری کارگاه های خود اشتغالی شامل تابلو گلیم بافی، عروسک سازی، صنایع دستی، منجوق بافی