پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

نمایش مستند فروغ فرخزاد بنفع خانه خورشید

   فروغ فرخزاد در سال 1345 در حالی که در جاده قلهک – دروس رانندگی می کرد، برای اینکه با سرویس مهدکودک تصادف نکند، از جاده منحرف شد. ناصر تقوایی، مراسم خاکسپاری این شاعر را در مستندی به تصویر کشیده است

farokhzad

(عواید حاصل از فروش این فیلم متعلق به خیریه خانه خورشید است)