پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

شرکت شماران سیستم

شرکت شماران سیستم، در راستای حمایت از سازمان های مردم نهاد اقدام بسیار ارزشمندی انجام داده است.

سرکار خانم فرحناز مرادی، مدیر اجرایی شرکت اقدام به تهیه و ارائه بسته حمایتی به عنوان نرم افزار رایگان برای انجمن های مدنی در حوزه ی کودکان و زنان کرده اند.

از ایشان و همکارانشان برای کمک و حمایت از نهادهای مدنی برای بهبود شرایط مالی و حسابداری سپاسگزاریم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

shmaran