پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

همراهی خانم مهتاب نصیرپور

خانم مهتاب نصیر پور هنرمند گرامی و نام آشنا در تیرماه گرم 96، دعوت خانه خورشید را پذیرفتند.

4 هفته است برای انجام فعالیت جمعی و قصه خوانی برای 18 نفر از کودکان کار به دروازه غار تهران می آیند.

کودکان از حضور در جلسات احساس بسیار خوشایندی دارند و ساعات لذت بخشی را با ایشان می گذرانند.

ما و کودکان کار، قدردان تلاش ارزشمند ایشان هستیم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.