پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

نمایش فیلم به نفع خانه خورشید

نمایش فیلم های مستند جناب آقای ناصر صفاریان به نفع زنان خانه خورشید در مرداد ماه 1395

6 فیلم مستند:

شب شیدایی-من فقط شاعرم جناب سروان-خاطره های خط خطی-وقت خوب مصائب-خانه سیاه است و جام جان در موسسه فرهنگی-هنری(آپ ارت مان) به نمایش گذاشته شد.

جناب صفاریان از حامیان موسسه زنان سرزمین خورشید هستند و طی این سالها همیشه ما را در شرایط دشوار یاری کرده اند.

این بار نیز تمامی سهم خود از فروش بلیط که مبلغ دو میلیون تومان است را برای فعالیت های خیرخواهانه و انساندوستانه به موسسه اهداء کرده اند.

از ایشان سپاسگزاریم و قدردان محبت های بی دریغ و انساندوستانه ی ایشان هستیم.

mrsaffarian