پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

ماراتن بازگشت

موسسه زنان سرزمین خورشید برگزار می کند.

ماراتن بازگشت

جمعه هفدهم مهرماه روزی است به یاد ماندنی!

روزی که همه ما شاهد حضور زنانی خواهیم بود که در مقابل چشمان ما با شور و انرژی در همان مسیری که سالهای مصرف را در آن سپری کرده اند،خواهند دوید.

آنان می کوشند تا پیام بهبودی را به همدردان خود برسانند و تلاش می کنند تا انگیزه ای باشند برای سوء مصرف کنندگان بی خانمان این پارک ها!

عشق،امید،حس مادری،لذت سلامت زیستن،احساس خرسندی از شرایط موجود می تواند از عوامل مناسب و مهم برای ماندگاری پاک زیستن باشد.

ما با حضور و حمایت از آنان این باورها را نهادینه می کنیم و نشان می دهیم که در کنار هم بودن رمز ادامه سلامتی است

این گروه بر دنیای تاریک اعتیاد پیروز شده اند و به زندگی عاری از مواد سلامی دوبار گفته اند.

حضور ما در کنارشان برشور و شوق این رویداد خواهد افزود و پیام حمایت ما را به گوش آنها خواهد رساند.